Alustar aluminium systemstillas Sertifisert i samsvar med Produsentforskriften for virksomhet i Norge, gyldig til 2031

By in
2937
Alustar aluminium systemstillas Sertifisert i samsvar med Produsentforskriften for virksomhet i Norge, gyldig til 2031

Med bakgrunn i de krav som norske myndigheter har nedfelt i Produsentforskriften har Alustar AS gjennomført en full Typegodkjenning av Alustar systemstillas i tråd med NS-EN 12810-1 og tilhørende standarder. Den norske forskriften har krav utover EN-12810 og Alustar har derfor også gjennomgått en revisjon og blitt tildelt et sertifikat som bekrefter full imøtekommelse av det norske regelverket.

Det er det svenske Research Institute of Sweden (RISE) som har gjennomført revisjonen og utstedt sertifikatet som Arbeidstilsynet krever gjennom Produsentforskriften for virksomhet i Norge.

Produsentforskriften (Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier) trådte i kraft i Norge 1. januar 2013. Forskriftens paragraf 4 som omhandler stillas, ble endret med ikrafttredelse 1. juli 2016 med oppdaterte regler for overgangsordninger (paragraf 4.7) 1. juli 2020.

Alustar Systemstillas ble typegodkjent av Arbeidstilsynet allerede i 1995 i henhold til HD 1000 og med belastningsklasser 1-6 som spesifisert i belastningstabeller og Monteringsveiledning. Typegodkjenning 22/16 fra Arbeidstilsynet ble gitt 8.06.2016 med varighet til juni 2018.

I mars 2013 ble «Alustar Aluminum Modular Scaffold» typekontrollert og Sertifikat (SC2432-12) utstedt av Svenska Provningsanstalten (SP), med sertifikatgyldighet til mars 2023.

Ny Typegodkjenning ble gitt i april 2018 av Research Institutes of Sweden (RISE) (Tidligere SP) og Sertifikat utstedt med samme nummer (SC 2432-12) med varighet fram til mars 2023. SC 2432-12 bekrefter samsvar med SS-EN 12810-1 og lasteklasse 2-6.

Alustar er glade for at en resertifisering bekrefter den kvalitet og den sikkerhet som ligger i en internasjonal typegodkjenning og sertifisering.

Varigheten for sertifiseringen er 10 år.

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere håper vi dette bidrar ytterligere til å bygge kompetanse rundt stillasfaget og sikre at vi har sikre og gode arbeidsforhold både for montører og brukere av Alustar aluminium systemer.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)