HMSK

ALUSTAR HMSK POLICY

"HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET I ALT ARBEID."

HMSK- arbeidet er et lederansvar som skal drives i samsvar med Alustar visjon og forretningsetikk. HMSK- arbeid skaper sikre og sunne arbeidsplasser, verner om ytre miljø og beskytter eiendom.

HMSK ansvar og utøvelse

  • Vi skal ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i alt arbeid.
  • HMSK er et lederansvar som skal bidra til at alle jobber i henhold til Alustar visjon og forretningsetikk.
  • HMSK krav og rutiner er beskrevet i vårt kvalitetssystem.
  • Sikker Jobb analyse (SJA), Rapport Uønskede Hendelser (RUH) med avviksrapportering og analyse er verktøy for å sikre personell, verdier og eiendom, og videreutvikle Kvalitetssystemet.
  • Somt ansatt i Alustar har vi alle et ansvar for å realisere vår HMSK – policy. Sammen skaper vi en sikker og trygg arbeidsplass.
  • Det er den personlige kunnskap og holdning i arbeidsutførelse som sikrer at det ikke blir skader på mennesker, utstyr og miljø.

ISO 9001, NHO, SEF og NASC

Alustar er godkjent som kvalitetsbedrift i henhold til ISO 9001:2008 med årlig resertifisering. I tillegg er bedriften medlem av NHO og den norske stillasforeningen SEF (Stillasentreprenørenes forening).

Alustar er også et godkjent medlem av den engelske NASC (National Access Scaffolding Confederation). NASC gjør også årlig kvalitetsgjennomgang av produksjonen, som så vel prosesser og rutiner som verifikasjon av kvaliteten i vår aluminiums legering i UK basert laboratorium.

ALUSTAR SYSTEMSTILLAS

Alustar systemstillas er utviklet av erfarne stillasbyggere i samarbeid med Hydro Aluminium, og i samarbeid med kunder pågår det årlig videreutvikling av løsninger og komponenter.

Alustar systemstillas i aluminium gir økt produktivitet. Dette på grunn av halvert vekt, økt styrke og dekningsgrad, stor fleksibilitet og enkel konstruksjon. Alustar systemstillas gir store gevinster innen helse, miljø og sikkerhet både for menneske og miljø. Montørene får økt sikkerhet og mindre belastning. Produktet har lang levetid, sparer miljøet og er resirkulerbart.

ALUSTAR STYRINGS- OG KVALITETSSYSTEM

Alustar styrings- og kvalitets system er beskrevet i Kvalitetsmanualen med hovedområder og prosesser som angitt i figuren til under: