Systemstillas

Alustar Aluminium Systemstillas

HMS OG EFFEKTIVITET I FOKUS

Vårt systemstillas har full arbeidshøyde og er laget av aluminium som medfører halve vekten av et stål stillas med samme styrke. Den lave vekten og komponenter utformet for å lette arbeidet gir mindre belastning på montørene.

Miljøvennlig

Vårt stillas er av aluminium og kan resirkuleres ved skade. Stillaset korroderer ikke og har en lang levetid, selv i maritime miljø.

Tids - og kostnadsbesparende systemstillas

På grunn av lav vekt og enkel montering er det dokumentert besparelse på minst 40% i bruk.

Alustar er et godkjent klasse 6 systemstillas

Gjennom et tett samarbeid med Hydro Aluminium, er Alustar utformet med styrke og HMS i fokus fra bunn av.

Hvorfor velge Alustar systemstillas?

Vi forbedrer arbeidsmiljøet.

Alustar er et brukervennlig system som forbedrer sikkerheten og arbeidsmiljøet. Det er sterkere og lettere enn tradisjonelle stålstillaser, og fører dermed til færre skader som følge av løfting og bæring. Forebygging av skade er dessuten en grunnleggende tanke bak designet av Alustar. Systemet gir en bedre ergonomi for brukerne og en god totaløkonomi for kundene.

Alustar ble utviklet for å møte ekstreme forhold på offshore-installasjoner i Nordsjøen. Alustar profiler har legeringstypen 6082 T6, for økt styrke og en god korrosjonsbestandighet. Styrken i både konstruksjonen og metall gir nye bruksområder og mer fleksible muligheter. Alustar er i dag brukt av alt fra tungindustri, byggindustri, shipping og rehabiliteringsarbeid til mobile tribune- og scene-anlegg. Alustar imøtekommer alle krav til fleksibilitet, effektivitet, kostnader og sikkerhet.

Alustar systemstillas har vunnet fram offshore på grunn av sin fleksible løsning og tilpasningsdyktighet til ulike konstruksjoner. Systemet brukes til så vel bygge-, installasjons- og vedlikeholdsarbeider.

Fleksibelt og allsidig

Alustar har siden 1995 vært et operativt og ledende aluminiums stillas på mange prosjekter fordi det gir:

  • Totaløkonomisk
  • helhetstenkning
  • Mindre vekt
  • Styrke
  • Optimal fleksibilitet
  • Tilpasningsmuligheter
  • Ergonomiske hensyn
  • Raskere montering
  • Raskere demontering

HMS

Alustar Aluminium Systemstillas har verdifulle og unike egenskaper som sikrer både montør og bruker.

Systemet er lett.
Mindre vekt per komponent gjør at faren for belastningsskader går signifikant ned.

Systemet har spor.
Sporene drenerer vann og sikrer at hansken ikke glipper.
Alustar gir et sikkert feste både under bruk og under montering.

Systemet er høyt.
Fri etasjehøyde i systemet er over to meter, den høyeste på markedet.
Det er lett å bruke hjelm i stillaset.

Systemet er komplett.
Ferdig montert er det ingen åpninger over 10 mm rundt fotlist og plank. Fallende gjenstander blir liggende på gulvet.

Systemet er robust.
Komponenter og endefester tåler en støyt, slik at de kan brukes på jobb etter jobb uten å måtte kasseres.

Systemet er enkelt.
Komponentene er tydelige i måten de går sammen.
Feil montering er veldig vanskelig.
Variasjonen i størrelser gjør at en slipper å ta risikable snarveier.