Montasje

Montasje

Som stillasentreprenør påtar Alustars Serviceavdeling seg alle typer stillas- og understøttelses arbeider på sørvestlandet

Vi har erfarne prosjektledere og stillasbyggere som leverer tjenester og utstyr til mange næringer og anvendelser

Montasje avdeling

Murerstillas

Fasadestillas

Rullestillas

Hengestillas

Tak over tak

Understøttelse

Tribune

Prosjektledelse

Kurs og opplæring

Tegning og beregning

Styrkeberegning

BESTILL MONTASJE

referanser

AF GRUPPEN
Bermingrud
Faber Bygg
Hent
Jaco AS
Jadar Hus
Kruse Smith
Lyse Infra
NCC
NHF
Norges Skiforbund
Byggmester Sagen
Reinartsen
Contesto
Schlumberger
Skanska
Sola Kommune
Stavanger Kommune