Om oss

Om oss

ALUSTAR ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS

På begynnelsen av 90-tallet vokste det fram et behov for et alternativ til de tunge stålstillasene. Alustar er et stillaskonsept i aluminium som ble utviklet av erfarne stillasbyggere med assistanse fra Hydro Aluminium Profiler AS. Og resultatet ble unikt.

Systemet fikk sin typegodkjenning i 1995. Alustarstillasene har forbedret produktiviteten, halvert vekten og økt styrken. Dette har redusert totalkostnaden for kunden i forhold til konvensjonelle stålstillaser. Montering- og demonteringstid er redusert med ca. 40%.

En annen meget viktig faktor for å velge aluminium stillas er HMS faktoren, hvor helsen vil bli bedre på grunn av mindre belastning på montørene. Miljøet blir spart fordi stillasets levetid er lang og i tillegg er produktet resirkulerbart. Alustar sin lave vekt gir også økt sikkerhet, det er lett å håndtere, montere og demontere. Alustar stillassystem er utformet for en optimal kombinasjon av styrke, letthet og fleksibilitet

Vi er stolte av å kunne tilby et så fleksibelt konsept som representerer en ny stillasgenerasjon.

Visjon

Alustar skal utvikles til å bli en ledende produsent og leverandør av systemstillas i aluminium, med salg både til det norske og det internasjonale marked.

Forretningsside

Selskapets tilbyr systemstillas i aluminium basert på de fremste krav for HMS, kjennetegnet ved brukerorienterte og avanserte løsninger.

Patenter, Mønsterbeskyttelse og varemerke

Alustar har varemerkebeskyttelse i Norge og internasjonalt

Mønsterbeskyttelse

Alustar har mønsterbeskyttelse i følgende land: 

 • Brasil
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Tyrkia
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ukraina
 • Ungarn
 • USA
 • Østerrike
Patenter

Alustar har patenter i følgende land: 

 • Forenede Arabiske Emirater
 • Australia
 • Brasil
 • Canada
 • Kina
 • Tyskland
 • Danmark
 • Frankrike
 • Storbritannia
 • India
 • Nederland
 • Norge
 • Sverige
 • USA
 • Sør-Afrika

HMS policy

Helse miljø og sikkerhet i fokus.
HMS- arbeidet er et lederansvar som skal drives i samsvar med Alustar visjon og forretningsetikk.
HMS- arbeidet skal skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom.
Vi skal ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i alt arbeid.
HMS er et lederansvar som skal bidra til at alle jobber i henhold til Alustar visjon og forretningsetikk.
Vi skal bruke ”Rapport Uønskede Hendelser”( RUH) som et verktøy for å sikre både personell, verdier og eiendom.
HMS – kravene er beskrevet i vårt kvalitetssystem.
Alustar har klare mål om ulykker og sykefravær og vi skal alltid fokusere på minimal forurensing av miljøet.
Som ansatt i Alustar har vi alle et ansvar for å realisere vår HMS – policy.
Sammen skaper vi en sikker og trygg arbeidsplass.

Medarbeidere

MARTIN HUSEBØ

Styreformann

JOACHIM GUNDERSEN

Daglig Leder

ODD MAGNE INSTEFJORD

Leder HMSK

JØRGEN SØDLUND

Leder, Alustar Services

KAMRAN KASHANI

Driftsleder

ARILD ASGAUSTEN

Prosjektansvarlig Stillasmontasje

KURT EINAR HETLAND

Prosjektansvarlig Stillasmontasje

ANTONI CZAJKOWSKI

Koordinator og Teknisk Støtte

TOMASZ KRYSIAK

Produksjonsleder

Erlend S. Tjåland

Logistikkleder

Alistair L. Nicholas

Designer

Tine Husebø

Kontormedarbeider

Ann Iren Høyland

Regnskap