Opplæring

Opplæring

Alustar formidler kurs til stillas instruktører og er til hjelp for mesterbrev og fagbrev.

Få opplæring fra Alustar

Alustar as tilbyr opplæring og trening innen stillasbygger faget og vi er også en godkjent lærlingbedrift.

Det stilles stadig strengere krav til kompetanse hos så vel montører som hos bruker. Vi tilbyr kurs så vel hos oss selv som hos våre kunder og partnere.

Vår bransjeforening Stillasentreprenørenes Forening SEF avholder i tillegg kurs for instruktører etter behov.

For mer informasjon kontakt oss, alustar@alustar.no

Vi har følgende kursgrupper:

  • Brukerkurs
  • Kurs etter Arbeidsmiljøloven for arbeid i Høyden
  • Obligatoriske kurs i fallsikring
  • Opplæring i bruk av krympeplast
  • Opplæring i design og beregning av stillaskonstruksjoner 
  • Vi kan også skreddersy kurs for spesielle behov

Våre kurs

BRUKERKURS

Brukerkurset gir dokumentert opplæring i bruk av stillas i henhold til gjeldende regelverk for arbeid i høyden.

Kurset omfatter en gjennomgang av monteringsveiledningen med tanke på hvilke faremomenter som kan oppstå i et stillas, og hvordan stillaset kan trygt belastes og brukes. Kurset er med på å legge forholdene til rette for å etablere en trygg arbeidsplass.

Målgruppen for kurset er de som har sitt daglige arbeid i høyden.

SEF INSTRUKTØRKURS

Kurset er laget for å oppgradere personell som har sitt daglige virke i enten å trene eller kontrollere andre.

Kurset gir en full gjennomgang av forskrifter og standarder knyttet til stillas, og en lett oversikt i beregning av stillas mhp værlaster.

Kurset holdes ved behov.

Målgruppen for kurset er de som har sitt daglige arbeid i høyden.

MONTØROPPLÆRING

Montøropplæringen føler forskrift for arbeid i høyden, og tar for seg hvordan trygt sette opp og demontere stillas.

Opplæringen er delt opp i kurs for 3 forskjellige høyder: 2 til 5 meter, 2 til 9 meter og over 9 meter.

Gjennom kurset blir montøren trent til planlegging av montering og demontering, endring av stillaset og sikkerhet underveis i arbeidet. En gjennomgang av fallsikring av personer og objekter blir gitt, samt trening i vurdering av tilstanden til stillaskomponenter med hensyn på utsortering av ødelagt materiell.

Opplæringen tar også med seg tiltak for sikkerhet i forbindelse med væromslag, tillatte belastninger, og kontroll av stillas.

Målgruppen for kurset er alle som skal sette opp stillas.

KRYMPEPLASTKURS

Krympeplast benyttes i større og større grad for preservering av utstyr, og for inndekking av strukturer.

Gjennom kurset vil en få trening i hvordan korrekt påføre og stramme dukene.

Det gis en gjennomgang av de forskjellige produktene på markedet, og hvordan disse kan benyttes til å lage luker og overganger.

Målgruppen for kurset er de som skal utføre inndekking ved bruk av krympeplast.

DESIGN OG BEREGNING

Design og beregning omfatter planlegging av stillas, med fokus på dokumentasjon og tegning.

Typiske utfordringer innen industri blir presentert og løst ved bruk av hengende stillas, løfterigging og utkragere. Komponent kapasiteter og beregningsalternativer blir presentert.

Tegning av stillas (2D/3D eller BIM) og metoder for oppsett av plukklister og automatisering av dette blir gjennomgått.

Målgruppen for kurset er ingeniører som har ansvar for styrkeberegning eller planlegging av stillas.