Referanser

Referanser

Fleksibel og allsidig

Alustar har siden 1995 vært et operativt og ledende aluminiumstillas på følgende store prosjekter

Referanser

Utbygginger offshore

 • Phillips petroleum: Ekofisk 2/4j Hook-up
 • Norsk Hydro: Heimdal
 • Kværner Olje & Gass AS: Visund
 • StatoilHydro: Siri

Borerigger/FPSO

 • Transocean
 • Maersk Contractors
 • Maersk opererte
 • Jotun
 • Balder
 • Varg
 • Dolphin
 • Brent C
 • Schiallion

Vedlikehold og modifikasjon / Offshore, body-copytenance:

 • Phillips: Ekofisk
 • StatoilHydro: Sleipner, Troll, Kvitebjørn
 • Esso: Baldner, Jotun A og Jotun B, Ringhorn
 • StatoilHydro: Oseberg Æst, Visund, Heimdal
 • Mærsk Oil & Gas AS: Tyra, Dan, Gorm, Halfdan
 • Dong: Siri
 • Armarada Hess: Syd Arne
 • Total: Frigg feltet

Landbaserte prosjekter

 • StatoilHydro: Mongstad raffineriet, Kolsnes, Tjeldebergodden prosessanlegg
 • StatoilHydro: Ormenlange – Aukra, Rafnes
 • Sandvolleyball
 • Kulturbyen Stavanger 2008
 • Aker Verdal
 • Aker Stord

Shipping

 • Ugland
 • Frontline
 • Bergesen
 • Jebsen
 • TECO Marine

Løsninger

FASADE

Alustar Aluminium Systemstillas brukes gjerne til fasade stillas i bredder fra 0.75m, og som klasse 6 murer stillas i bredde 1.25m. 

Den gode arbeidshøyden i hver etasje gjør det enkelt å gå og arbeide i stillaset, selv med hjelm.

Effektiviteten og fleksibiliteten i systemet gjør det lett å bygge rundt balkonger, utspring og skjeve fasader.

Trapper er foretrukket tilkomst, men stiger og lukeplattinger kan også benyttes.

Fasader kan kles inn med nett, presenning eller krympeplast.

INDUSTRI

I industrien benyttes finessene i system stillaset til å bygge rundt obstruksjoner, og til å sørge for en sikker arbeidsplass i høyden.

Ferdig montert er stillaset tett mot fallende gjenstander, uten noen hull der verktøy eller løse deler kan falle gjennom.

Styrken i systemet medfører at stillaset kan brukes til de tyngste oppdrag, og også som festepunkt for midlertidige løft.

HENGENDE STILLAS

Alustar systemet har markedets sterkeste spirkobling, som gjør at hengende stillas kan monteres i store fag og i flere etasjer.

Gitterdrager og opphengskoblinger gjør det mulig å montere stillas selv der det er langt mellom festepunktene.

Festing av fallbeskyttelse kan gjøres i de fleste komponenter, som gjør at montører lett kan bevege seg frem og tilbake under arbeidet.

Det unike ruglete røret gjør at komponenter kan håndteres trygt, uten at hansken glipper på glatte flater.

UNDERSTØTTELSE

Alustar System Stillas benyttes til understøttelse når det er utstyrt med bjelkesko for støtte av forskalingsbjelker.

Kombinasjonen av understøttelse med stillasfleksibilitet gjør det særlig konkurransedyktig der det er ønske om tilkomst til undersiden av støp, da tilkomstplattform bygges i samme fagverket som understøttelsen.

Fleksibiliteten som finnes i diagonalene og de mindre komponentene gjør det mulig å lede støpekreftene ned til fastpunkter i grunnen.

TAK OVER TAK

Alustar har tilgjengelig styrke til å bli benyttet som midlertidig tak.

Som basis for taket finnes våre standard komponenter, slik at det ikke er nødvendig med store antall spesialkomponenter.

VERNEDE BYGG

Kommer snart!

Kommer snart!