Ivar Langevatn Vannbehandlingsanlegg bygges ut med Alustar

By in
7552
Ivar Langevatn Vannbehandlingsanlegg bygges ut med Alustar

IVAR Langevatn vannbehandlingsanlegg bygges ut med Alustar stillas- og understøttelsesløsninger. ALUSTAR ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS brukes til en rekke komplekse tilkomst og understøttelses prosjekter som krever nøyaktig engineering med beregning og design. Et av våre prosjekter på understøttelse er det utvidede vannreservoaret for vår region på Langevatn. Eier og operatør er samarbeidsbedriften IVAR. For å lese mer om prosjektet: http://www.ivar.no/utbygging-langevatn/category747.html

54321
(0 votes. Average 0 of 5)