Systemstillas
Alustar ble utviklet for å møte ekstreme forhold på offshore-installasjoner i Nordsjøen. more
Bruksområder
Alustar systemstillas kan benyttes overalt på grunn av sine sikre og flexible løsning. more
Services
Alustar tilbyr kvalifiserte tjenester som instruksjon og støtte for bruk av Alustar stillassystem.more
Engineering
Kunnskap kombinert med vårt eget 3D verktøy setter oss i stand til å bidra allerede i planleggingsfasen. more
Produkter
Alustar systemstillas brukes i verftsindustrien til bygging av moduler for offshore industrien. more
Opplæring
Alustar systemstillas har grunnet sin fleksible løsning mange anvendelser. more
News
Alustar har gått sammen med Stork for å levere Alustar Aluminiums System Stillas på en rekke offshoreinstallasjoner, inkl. pågående leveranser til Statoils Mariner-felt på den britiske kontinentalsokkelen.

08 aug 2017
Alustar vil være til stedet på oljemessen i Aberdeen fra 5-8 september. Kom og møt oss på den norske paviljongen.
08 aug 2017
De årlige Stillasdagene avholdes i Stavanger Clarion Energy Hotell 12. og 13. September. Kom og møt oss på vår stand.
Link til påmelding for deltakere: https://event.nho.no/skjema/?event=8272 og utstillere: https://event.nho.no/skjema/?event=8159
08 aug 2017
Kværner i Verdal har valgt Alustar systemstillas til adkomst, understøttelse og rigging i all sin produksjon. Dette gjelder blant annet leveranser til Johan Sverdrup. De første modulene er nå levert på feltet ihht plan.
08 aug 2017