Fleksibel og allsidig
Om AlustarAlustar har siden 1995 vært et operativt og ledende aluminiumstillas på følgende store prosjekter:

Utbygginger offshore:
 • Phillips petroleum: Ekofisk 2/4j Hook-up
 • Norsk Hydro: Heimdal
 • Kværner Olje & Gass AS: Visund
 • StatoilHydro: Siri

Vedlikehold og modifikasjon / Offshore, maintenance:
 
 • Phillips: Ekofisk
 • StatoilHydro: Sleipner, Troll, Kvitebjørn
 • Esso: Baldner, Jotun A og Jotun B, Ringhorn
 • StatoilHydro: Oseberg Øst, Visund, Heimdal
 • Mærsk Oil & Gas AS: Tyra, Dan, Gorm, Halfdan
 • Dong: Siri
 • Amarada Hess: Syd Arne
 • Total: Frigg feltet

Borerigger/FPSO
 • Transocean
 • Mærsk Contractors
 • Maersk opererte
 • Jotun
 • Balder
 • Varg
 • Dolphin
 • Brent C
 • Schiallion

Landbaserte prosjekter:
 • StatoilHydro: Mongstad raffineriet, Kolsnes, Tjeldebergodden prosessanlegg
 • StatoilHydro: Ormenlange - Aukra, Rafnes.
 • Sandvolleyball
 • Kulturbyen Stavanger 2008
 • Aker Verdal
 • Aker Stord
Shipping
 • Ugland
 • Frontline
 • Bergesen
 • Jebsen
 • TECO Marine