News
Alustar har utviklet en ny brukervennlig, stabil og sikker trapp som nå er typegodkjent og satt i produksjon. Trappene har standardbredde 770 mm og passer inn i 1m TB, men kan spesialproduseres til bredder opp til 1500 mm ved behov. Trappene er laget i materialer som ikke korroderer og kan benyttes både on- og offshore. For mer informasjon se eget Produktblad under nedlastinger.
08 aug, 2017
Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Alustar leverer stillas og tak over tak løsninger til prosjektet Domkirken 2025.Denne hjemmesiden vil holde deg oppdatert om små og store hendelser etter hvert som arbeidet skrider frem: http://www.domkirken2025.no/forside/
08 aug, 2017
IVAR Langevatn vannbehandlingsanlegg bygges ut med Alustar stillas- og understøttelsesløsninger. ALUSTAR ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS brukes til en rekke komplekse tilkomst og understøttelses prosjekter som krever nøyaktig engineering med beregning og design. Et av våre prosjekter på understøttelse er det utvidede vannreservoaret for vår region på Langevatn. Eier og operatør er samarbeidsbedriften IVAR. For å lese mer om prosjektet: http://www.ivar.no/utbygging-langevatn/category747.html
08 aug, 2017
Kværner i Verdal har valgt Alustar systemstillas til adkomst, understøttelse og rigging i all sin produksjon. Dette gjelder blant annet leveranser til Johan Sverdrup. De første modulene er nå levert på feltet ihht plan.
08 aug, 2017
De årlige Stillasdagene avholdes i Stavanger Clarion Energy Hotell 12. og 13. September. Kom og møt oss på vår stand.
Link til påmelding for deltakere: https://event.nho.no/skjema/?event=8272 og utstillere: https://event.nho.no/skjema/?event=8159
08 aug, 2017
Alustar vil være til stedet på oljemessen i Aberdeen fra 5-8 september. Kom og møt oss på den norske paviljongen.
08 aug, 2017
Alustar har gått sammen med Stork for å levere Alustar Aluminiums System Stillas på en rekke offshoreinstallasjoner, inkl. pågående leveranser til Statoils Mariner-felt på den britiske kontinentalsokkelen.

08 aug, 2017
Alustar har fra 1 desember 2015 styrket staben med Kristian Bærheim. Han går inn i stillingen som Teknisk Salgssjef og vil ytterligere styrke Alustars kompetanse innen engineering. Kristian er utdannet som maskiningeniør fra NTNU og har solid erfaring innen oljeindustrien hvor han har jobbet med styrkeberegning og tegning.
03 des, 2015
Alustar AS er nå agent av Verisafe Thermoplastikk og brannbeskyttende tildekning i Norge.
08 jul, 2015
Alustar er typegodkjent for bruk i Australia og New Zealand i henhold til AS/NZS 1576.3:1995 Scaffolding - Prefabricated and tube-and-coupler scaffolding
03 mar, 2015
Alustar system for kvalitetsstyring er blitt re-sertifisert etter NS-ISO 9001: 2008
18 apr, 2014
Alustar er godkjent i henhold til EN 12810 og 12811 av både ATIL og SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut).
03 mar, 2014