Alustar systemstillas - HMS og effektivitet i fokus

Vårt systemstillas har full arbeidshøyde og er laget av aluminium som er halve vekten av stål.
Stillaset har lav vekt og komponenter som letter arbeidet og gir mindre belastning

Miljøvennlig
Vårt stillas er av aluminium og kan resirkuleres.

Tids - og kostnadsbesparende systemstillas
På grunn av lav vekt og enkelt system er det dokumentert besparelse på minst 40%

Alustar er et godkjent klasse 6 systemstillas
Sammen med Hydro Aluminium er det utviklet en legering som gir stor styrke og lite korrosjon.

Hvorfor velge Alustar systemstillas? Forbedrer arbeidsmiljøet
Alustar er et brukervennlig system som forbedrer sikkerheten og arbeidsmiljøet. Det er sterkere og lettere enn tradisjonelle stålstillaser, og fører dermed til færre skader som følge av løfting og bæring. Forebygging av skade er dessuten en grunnleggende tanke bak designet av Alustar. Systemet gir en bedre ergonomi for brukerne og en god totaløkonomi for kundene. 

Fleksibelt og allsidig
Alustar har siden 1995 vært et operativt og ledende aluminiumsstillas på mange prosjekter fordi det gir:
  • Totaløkonomisk helhetstenkning
  • Mindre vekt
  • Styrke
  • Optimal fleksibilitet
  • Tilpasningsmuligheter
  • Ergonomiske hensyn
  • Raskere montering
  • Raskere demontering

 

Alustar ble utviklet for å møte ekstreme forhold på offshore-installasjoner i Nordsjøen. Alustar profiler har legeringstypen 6082 T6, for økt styrke og en god korrosjonsbestandighet. Styrken i både konstruksjonen og metall gir nye bruksområder og mer fleksible muligheter. Alustar er i dag brukt av alt fra tungindustri, byggindustri, shipping og rehabiliteringsarbeid til mobile tribune- og scene-anlegg. Alustar imøtekommer alle krav til fleksibilitet, effektivitet, kostnader og sikkerhet.

Alustar systemstillas har vunnet fram offshore på grunn av sin flexible løsning og tilpasningsdyktighet til ulike konstruksjoner. Brukes til så vel bygge, installasjons- og vedlikeholdsarbeider.

 

Bildeviser
Alustar systemstillas 1 bilde(r) funnet.
Bildeshow:
Fart: