Kontaktinformasjon administrasjon
ALUSTAR AS
Besøksadresse: Joa Industri område
Post adresse: Postboks 95, 4097 Sola
Telefon: +47 51 71 94 30
Telefaks: +47 51 64 70 30
E-post:alustar@alustar.no


Martin Husebø
Styreleder/salg
Mob: +47 907 51 645
Tlf: +47 51 71 94 20
E-Mail: mah@alustar.no

 

Ove Tjelta
Administrerende Direktør/Salg
Mob: +47 905 66 522
Tlf:+47 51 71 94 36
E-Mail: ovet@alustar.no

 


Kristian Bærheim
Teknisk Salgssjef
Mob: +47 40 47 40 59
Tlf: +47 51 71 94 34
E-Mail: kb@alustar.no 

 

Arild Asgautsen
Teknisk- og utleie support
Mob: +47 94 17 67 90
Tlf: +47 51 71 94 35
E-Mail: ara@alustar.no

 

Kamran Kashani
Produksjon, Logistikk og utleie
Mob: +47 941 54 373
Tlf: +47 51 71 94 22
E-Mail:kamran@alustar.no

 

Kurt Einar Hetland
Teknisk- og utleie support
Mob: +47 913 54 595
Tlf: +47 51 71 94 24
E-Mail: kurt@alustar.no

 

Jørgen Sødlund
Teknisk- og utleie support
Mob: +47 464 23 455
Tlf: +47 51 71 94 30
E-Mail: jrs@alustar.no

Joachim Gundersen
Ordre/Logistikk/faktura
Mob: +47 934 02 707
Tlf: +47 517 19 432
E-Mail: jhg@alustar.no