Om Alustar
Visjon:
Alustar skal utvikles til å bli en ledende produsent  og  leverandør  av systemstillas i aluminium, med salg både til det norske og det internasjonale marked.

Forretningside:
Selskapets tilbyr systemstillas i aluminium basert på de fremste krav for HMS, kjennetegnet ved brukerorienterte og avanserte løsninger.

HMS policy
Helse miljø og sikkerhet i fokus.
HMS- arbeidet er et lederansvar som skal drives i samsvar med Alustar visjon og foretningsetikk. HMS- arbeidet skal skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom.
  1. Vi skal ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i alt arbeid.
  2. HMS er et lederansvar som skal bidra til at alle jobber i henhold til Alustar visjon og forretningsetikk.
  3. Vi skal bruke ”Rapport Uønskede Hendelser”( RUH) som et verktøy for å sikre både personell, verdier og eiendom.
  4. HMS - kravene er beskrevet i vårt kvalitetssystem.
  5. Alustar har klare mål om ulykker og sykefravær og vi skal alltid fokusere på minimal forurensing av miljøet.
Som ansatt i Alustar har vi alle et ansvar for å realisere vår HMS – policy. Sammen skaper vi en sikker og trygg arbeidsplass.

Historikk, en ny generasjon stillassystem
På begynnelsen av 90-tallet vokste det fram et behov for et alternativ til de tunge stålstillasene. Alustar er et stillaskonspet i aluminium som ble utviklet av erfarne stillasbyggere med assistanse fra Hydro Aluminium Profiler AS. Og resultatet ble unikt.

Systemet fikk sin typegodkjenning i 1995. Alustarstillasene har forbedret produktiviteten, halvert vekten og økt styrken. Dette har redusert totalkostnaden for kunden i forhold til konvensjonelle stålstillaser. Montering- og demonteringstid er redusert med ca. 40%.

En annen meget viktig faktor for å velge aluminium stillas er HMS faktoren, hvor helsen vil bli bedre på grunn av mindre belastning på montørene. Miljøet blir spart fordi stillasets levetid er lang og i tillegg er produktet resikulertbart. Alustar sin lave vekt gir også økt sikkerhet, det er lett å håndtere, montere og demontere. Alustar stillassystem er utformet for en optimal kombinasjon av styrke, letthet og fleksibilitet.

Vi er stolte av å kunne tilby et så fleksibelt konsept som representerer en ny stillasgenerasjon.