Alustar og Stork sammen på Statoil Mariner feltet (UKCS)
8. august 2017
Alustar har gått sammen med Stork for å levere Alustar Aluminiums System Stillas på en rekke offshoreinstallasjoner, inkl. pågående leveranser til Statoils Mariner-felt på den britiske kontinentalsokkelen.